070-535 25 75 sonson@kvl.nu

Bergsprängningstjänster i Stockholm

Tjänster – Bergsprängning

Vi erbjuder:

Bergsprängning i Stockholm

• Bergborrning

• Schakt

• Avtäckning av berg

• Utlastning av berg

• Grov- och finplanering

• Materialtransport

• Besiktningar inför bergsprängning och pålning

• För- och efterbesiktning av fastigheter

• Vibrationsmätning

Kontakta oss

Hasselvägen 11  |  147 33 TUMBA

Copyright © 2020 Bergsprängningsfirma K V Larsson sonson AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av digAttract